O mnie

Podczas ustnych i pisemnych tłumaczeń najważniejszym wymogiem jest, aby przekaz pomiędzy partnerami był oddany jak najwierniej. Natomiast w nawiązywaniu, a potem w pielęgnowaniu kontaktów biznesowych niezbędne jest, aby tłumacz był dostępny i aby mógł szybko reagować. Dlatego pracuję niezależnie od biur tłumaczeń i z łatwością dostosowuję swój czas do czasu partnerów. Oprócz ustnych i pisemnych tłumaczeń oferuję pomoc przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Tłumaczenie ustne
w języku polskim i węgierskim
Tłumaczenie pisemne
w języku polskim i węgierskim


usługi

Tłumaczenie ustne

Podejmuję się tłumaczeń na terenie Polski i Węgier. Wykonuję tłumaczenia dla firm o różnych profilach oraz dla osób prywatnych. Oprócz zadań powiązanych z tłumaczeniem biorę udział w przyjmowaniu i koordynowaniu delegacji oraz podejmuję się zadań organizacyjnych w obydwu językach. Rozliczenie czasu pracy może się odbywać na podstawie stawki za godzinę lub za dzień.


Tłumaczenie pisemne

Pisemnych tłumaczeń podejmuję się w róznych tematach , z języka polskiego na węgierski i z węgierskiego na polski. Podejmuję się tłumaczenia , publikacji, stron internetowych, instrukcji obsługi i innych materjałów jak również tłumaczeń filmów. Rozliczenie zleceń zależy od ilości uderzeń i od długości tekstu. Tłumaczenia filmików , ścieżek dźwiękowych, tworzenie napisów zależy od czasu filmików na podstawie stawki minutowejch. Oprócz pisemnych tłumaczeń, podejmuję się korekty tekstów polskich lub węgierskich.


Nawiązywanie kontaktów biznesowych

W nawiązywaniu kontaktów biznesowych i w płynnej współpracy ważna jest komunikacja. Posiadam doświadczenie handlowe, oferuję pomoc przy sprzedaży lub zadaniach administracyjnych w języku węgierskim. Oprócz ogólnych zadań administracyjnych, a więc prowadzenia korespondencji mailowej lub telefoniczej, chętnie podejmuję się przygotowania sprzedaży, ponadto monitorowania rozpoczętych procesów biznesowych.


Kozma Lilla Iwona
Węgierski tłumacz